Back to top

Jídelna

Objednávky a odhlášky obědů zde: www.strava.cz 

Informace k provozu školní jídelny ve školním roce 2017/18: informace 2017/2018

Zálohové platby

Nové stravné na měsíc září (šk.rok 2017/18) prosím zaplaťte bankovním převodem do 20.8.2017 (zálohová platba).
Účet školy určený pouze pro platbu stravného:  6007502/0800 , variabilní symbol vám zůstává stejný.
Pokud to nestihnete, budete si muset obědy na září koupit hotově v kanceláři školní jídelny. V týdnu od 28.9. bude otevřeno od 7:30 - 13:00. Vstup vchodem od školky (přes rampu).
 

V měsíci červnu prosím již žádnou bankovní platbu na stravné NEPOSÍLEJTE!!! (zrušte trvalý příkaz)
Pokud jste během školního roku změnili číslo bankovního účtu (z kterého posíláte stravné), nahlaste nové číslo účtu.
Nahlášení proveďte na e-mail  jidelna.zsbroumovska@seznam.cz. 
Jedná se o řádné zaslání přeplatků za stravné (školní rok 2016/17,které bude v měsíci červenci).
Děkujeme.

Rozvrh cen na školní rok 2017 /2018

  věk žáka cena za oběd výše měsíční zálohy
1.skupina 7 - 10 25 Kč 525,- Kč
2.skupina 11 - 14 27 Kč 570,- Kč
3.skupina 15 a výše 28 Kč 590,- Kč

Objednávky obědů přes mobilní aplikaci

Ke svému účtu na objednávání obědů se dostanete i přes mobilní aplikaci strava.cz. Aplikace je zdarma a existuje pro operační program Android.
Při prvním spuštění najdete ze seznamu příslušnou jídelnu (číslo 2339). Uživatelské jméno a heslo je stejné jako při přihlašování na počítači.


Vstup do jídelny pro veřejnost

Vchod do jídelny (od rampy) možný pouze 10:55-11:30.
Mimo tuto dobu pouze přes hlavní vchod školy a sekretariát.
Hotovostní platby obědů:
Pouze poslední tři dny a první pracovní den v měsíci 7:30-9hod.
Prosíme, respektujte toto opatření, jde o bezpečnost Vašich dětí.