Back to top

Kariérní poradenství

Přijímací zkoušky na střední školy

Žák může podat až 2 přihlášky na střední školy v prvním kole přijímacího řízení. Žák - uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 1. března 2018, v případě oborů s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2017.

Základní škola vyplňuje a potvrzuje žákům přihlášky.

K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávání na SŠ je zaveden zápisový lístek.

Zápisový lístek bude žákům vydán spolu s vysvědčením dne 31. 1. 2018.

1. termín příjímacího řízení: 12. - 28. dubna 2017 a náhradní termín květen 2017, talentové zkoušky v lednu 2017. Případné další termíny vypisují školy individuálně, je možno podat současně několik žádostí.

Nově budou přijímací zkoušky ověřovat znalosti z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tyto přijímací zkoušky budou mít celsotátní podobu a budou se konat ve všech středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a sportovních gymnázií. Testováni nebudou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením. Testy bude připravovat společnost Cermat. Ředitel střední školy může stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Pozvánku k řízení obdrží žák nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Podrobnější informace budou poskytovány během třídních schůzek , popřípadě v informačních materiálech , které obdrží žáci na školách. V 9. ročníku je na naší škole zaveden předmět " Volba povolání ", který žákům pomáhá s rozhodováním při výběru střední školy, učí se vyhledávat všechny informace o studijních oborech a poznávat jednotlivá povolání.

Návštěvy

Doporučujeme navštívit v Tipsport areně Liberec akci EDUKA, kde se prezentuje většina středních škol z Liberce a okolí v termínu 13. - 15.10 2016..

Dále využít dní otevřených dveří na příslušných školách, popřípadě konzultací s výchovnou poradkyní - V. Plochová.

Lze též využít služeb Informačního a poradenského střediska úřadu práce, jehož všechny služby jsou zdarma.Pro 9. ročníky je zajištěna exkurze na toto pracoviště.

Kontakt na výchovnou poradkyni V.Plochovou - vychovnaporadkyne@email.cz , tel.: 720 122 842, konzultační hodiny - čtvrtek 13.30-14.30 nebo dle dohody

Důležité odkazy

EDULK.CZ - portál Libereckého kraje, kde najdete informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

(Např.termíny přijímacího řízení, informace o volných místech po 1. kole, náležitosti odvolání, princip zápisového lístku atd.)

INFOABSOLVENT.CZ - vzdělávací nabídka SŠ pro šk. rok 2017/18

SCIO.CZ - informace k přijímacímu řízení

CERMAT - informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ 2017

KHANOVASKOLA.CZ - výukový systém videí a testů zejména matematika

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 2017/18 - materiál vydaný Krajským úřadem Libereckého kraje

SEZNAMSKOL.EU - portál se seznamem všech středních škol

Portál PROŠKOLY.CZ

WWW.PROSKOLY.CZ

Škola má zakoupenou licenci této společnosti, kde jsou různé testy, kvízy, procvičování apod. Hesla byla žákům ve škole rozdána a přístup mohou využívat i z domova.

Testování žáků

Na naší škole probíhá pravidelné srovnávací testování žáků společností SCIO.

Toto testování je povinné pro 5. a 9. třídy a navíc nabízíme žákům osmých tříd trenink na přijímací zkoušky.

Testy se skládají z Českého jazyka, Matematiky, Obecných studijních předpokladů a cizího jazyka.

SCIO - zde najdete kompletní informace o testování.

Ke stažení

ico_excel.gif, 1 kB Přihláška na SŠ

ico_excel.gif, 1 kB Přihláška na sš s talentovou zkouškou

ico_word.gif, 1 kB Žádost o vydání náhradního zápisového lístku