Back to top

Ke stažení

Organizační dokumenty

ico_word.gif, 1 kB Přihláška žáka na zájmový kroužek                                       Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

ico_word.gif, 1 kB Zvonění

ico_pdf.gif, 1 kB Zápis do prvních tříd - organizace + kriteria přijetí                 Aktuální spádová vyhláška

ico_word.gif, 1 kB Omluvenka - krátkodobá (lékař apod.)                                  ico_word.gif, 1 kB Žádost o uvolnění z vyučování - dlouhodobá (týden a více)

Školní řád

ico_pdf.gif, 1 kB Školni řád

ico_pdf.gif, 1 kB Školni řád - příloha č.1

Pokyn ředitele k zajištění bezpečnosti ve škole

Vzhledem k nedávným událostem byl 10.11.2014 vydán pokyn ředitele k zajištění bezpečnosti ve škole.

ico_pdf.gif, 1 kB Bezpečnostní pokyn ředitele 

Výroční zprávy                                                            Rozpočet

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2010/11                                                       Návrh rozpočtu 2018

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2011/12                                                        Výhled rozpočtu 2018 - 2022

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2012/13

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2013/14

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2014/15

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2015/16

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2016/17

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program naší školy byl upraven a dle nové legislativy je platný od 1.9.2016.

Úprava proběhla podle RVP ZV na základě novely školského zákona (zákon č.82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb.), požadavků Evropské komise a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání MŠMT na období 2016-2018.

Upravený RVP ZV je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. MSMT -28603/2016.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u zástupkyně ředitele.

Zveřejněné smlouvy