Back to top

Školní družina

Provoz školní družiny

  • ráno - 6:15-7:30
  • odpoledne: 11:30 - 17:00

Organizace začátku školního roku 

4.9.20417 je provoz školní družiny od 8:30h do 16:00h

Děti, které půjdou 4.9.2017 do školní družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo s doprovodem!

Zápisní lístek dostanou děti 4.9. 2017. Vyplněný prosíme odevzdat do středy 6.9.2017.

Školní klub

Podle zájmu bude otevřen 11.9.2017.

Školní klub se otevírá pouze až po naplnění kapacity družiny. 

Zápisový lístek je k vyzvednutí u vedoucí družiny p. Maturové nebo u zástupkyně ředitele p. Krauseové.

Vyplněný prosíme odevzdat do pátku 8.9.2017 paní vedoucí družiny. 

Z důvodu nenaplnění kapacity školní družiny je školní klub převeden do pátého oddělení školní družiny, ale s režimem a pravidly školního klubu. 

Kontakt

Aktuality z jednotlivých oddělení najdete v sekci Třídy.

 

1. oddělení - Miroslava Maturová

2. oddělení - Taťána Škorvánková

3. oddělení - Renata Straková

4. oddělení - Martina Ježková

5. oddělení  a školní klub - Bc. Michaela Schröterová

6. oddělení - Michaela Pourová

 

ico_word.gif, 1 kB ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ico_word.gif, 1 kB PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

ico_word.gif, 1 kB ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

 

Platba za družinu

Platba školní družiny se řídí vyhláškou Statutárního města Liberec, výše poplatku pro letošní školní rok je 150,-Kč za žáka na měsíc.

Platba probíhá přes účet školy buď ve dvou splátkách

  • září – prosinec - 600,-Kč (uhradit do konce září)
  • leden – červen - 900,-Kč (uhradit do konce ledna)
  • nebo v jednorázové splátce - 1500,-Kč

Žádné jiné platby neposílejte!

Číslo účtu: 5521972/0800

U platby vždy uveďte jméno dítěte a družinové číslo.