Back to top

9. A

Mgr. Zuzana Jedličková
třídní učitelka 9.A, vyučující Aj
jedlickova.broumovska@seznam.cz

Aktuality třídy

Anglický workshop s holandskými učiteli - 9.A,B

16. 10. proběhl v rámci předmětu anglická konverzace workshop s holandskými učiteli ze školy OSG de Meergronden z města Almere. Tito učitelé navštívili naši školu v rámci 1. nadnárodní schůzky projektu Erasmus+. Žáci a učitelé diskutovali o tématech běžného života, o škole, kamarádech, volnočasových aktivitách, sportu i o městech a zemích zapojených do projektu.

Německý jazyk

Informace pro žáky NJ:

V případě jakýchkoliv nejasností (potřeba individuální podpory, vysvětlení gramatiky, výslovnosti atd.) je možné se po předchozí domluvě sejít vždy ve čtvrtek od 7:00. Nutné je se předem domluvit buď ve škole, nebo e-mailem, a to do středeční 14. hodiny. 

S pozdravem Jakub Hříbal 

Obaly na učebnicích u žáků 2. stupně

Téměř všichni žáci na 2. stupni mají nové učebnice na český jazyk a dějepis. Je třeba, aby je měli řádně obalené! Mnohokrát jsem viděla, že tomu tak stále není! Dějepisy nemají pevnou vazbu, snadno se poničí. Vyzývám všechny, kterých se to týká, aby se polepšili a učebnice nosili do školy obalené. Vyhnete se sankcím, k nimž pak musíme přistoupit na konci školního roku.

21.9. - 9.A

Program na den, kdy nepoteče voda. Od 8:30 do 10:30 návštěva Botanické zahrady Liberec ( vstupné 70,-Kč), od 11:00 do 12:30 program v Severočeském muzeu Liberec - Jizerky známé a neznámé ( 30,-Kč). Vybíráme tedy 100,-Kč. Sraz bude před školou v 7:50, rozchod u muzea po skončení akce. Nezapomeňte si včas odhlásit oběd.

Přírodovědný seminář

Požadavky na závěrečnou práci:

1. Titulní stranu

a)název práce ( název zpracovaného úkolu)

b)příjmení a jméno, název předmětu, třída, , název školy, školní rok

2. Na dalších listech:

a)Stanovený cíl úkolu, pomůcky.

b)Stručný popis postupu práce (napiš, jaký byl tvůj skutečný postup).

c)Vypracování. Výsledky je možné zpracovat do tabulek a grafů.

d)Vhodné jsou i nákresy a fotografie.

e)Stručný závěr.

f)Zdroje informací

ústní sdělení – jméno a poznámka ústní sdělení