Back to top

Družina Mirka

Miroslava Maturová
vedoucí vychovatelka
holky.vychovatelky@seznam.cz

Aktuality třídy

SBĚR PRO SOVY

Na pátek 25. 5. 2018 vyhlašujeme "Den sběru pro sovy".

Papír můžete nejen přinést do školy, ale i odvézt do sběrny. Výtěžek z pátečního sběru poté věnujeme panu sokolníkovi jako příspěvek na chov sov a dravých ptáků.

Sběr se samozřejmě počítá i do celoroční školní soutěže, která se pomalu chýlí ke konci.

Tak pilně třiďte a sbírejte!

Listopad v 1.oddělení ŠD

Soutěžili jsme ve znalostech stromů, obtiskávali listy a malovali stromy.

Čas duchů - vyprávěli jsme si o strašidlech, četli strašidelné příběhy, vyrobili si strašidýlka z nafukovacích balonků, malovali obrázky na téma "Noc duchů" a nakonec jsme se zúčastnili celodružinové akce Strašidelná stezka, která se konala v atriu školy.

Stránky