Back to top

Družina Mirka

Miroslava Maturová
vedoucí vychovatelka
holky.vychovatelky@seznam.cz

Aktuality třídy

Listopad v 1.oddělení ŠD

Soutěžili jsme ve znalostech stromů, obtiskávali listy a malovali stromy.

Čas duchů - vyprávěli jsme si o strašidlech, četli strašidelné příběhy, vyrobili si strašidýlka z nafukovacích balonků, malovali obrázky na téma "Noc duchů" a nakonec jsme se zúčastnili celodružinové akce Strašidelná stezka, která se konala v atriu školy.

Není drak jako drak - 1.odd. ŠD

Ve druhé polovině října jsme si četli pohádky a příběhy o dracích, vyprávěli si o pouštění draků, na celodružinovou výstavu jsme společně vyrobili draka Puzzlíka. Každý si mohl nakreslit náladového draka, složit jednoduchého létacího nebo vytvořit figurku draka pohádkového. Nakonec nás čekal dračí test, ve kterém si nejlépe vedla Amálka, a pouštění draků na školním hřišti.

Organizace začátku provozu školní družiny

4.9.20417 je provoz školní družiny od 8:30h do 16:00h

Děti, které půjdou 4.9.2017 do školní družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo s doprovodem!

Zápisní lístek dostanou děti 4.9. 2017. Vyplněný prosíme odevzdat do středy 6.9.2017.