Back to top

Mgr. et Bc. Jakub Hříbal

Mgr. et Bc. Jakub Hříbal
třídní učitel 9.B, vyučující Ov, Nj, metodik prevence
jakub.hribal@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Úřad práce - 9.B

Datum a čas: 
Úterý, 9. Říjen 2018 - 7:50

V rámci přípravy nejen na budoucí povolání navštíví naše třída Úřad práce v Liberci. Cílem návštěvy je zamyšlení se, kam směřovat dál, a poohlédnutí se, které pracovní pozice by byly pro jedince vhodné, popř. jakou školu k jednotlivým profesím potřebujeme. 

EDUCA MYJOB LIBEREC 2018

Datum a čas: 
Pátek, 12. Říjen 2018 - 10:35

V pátek 12. 10. navštíví 9. B veletrh EDUCA. Jedná se o akci, která spojuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom místě s cílem nabídnout komplexní zajištění potřeb každého návštěvníka. Základním rámcem veletrhu je posloupnost sekundárního, potažmo terciárního vzdělávání s návazností na získání profesního uplatnění a začlenění do pracovního procesu.

více na zde

Školní časopis

Máš chuť stát se členem redakční rady? Baví tě psát, fotit, krestit nebo pracovat s počítačem? Tak přijď mezi nás! Kromě tvorby článků a grafické úpravy se můžeš těšit na různé hry a aktivity, které ti pomohou k sebeprezentaci, k vedení rozhovorů a obhájení vlastního názoru. Scházíme se každou středu od 13:45 ve třídě 9. B

Stránky