Back to top

Renata Straková

Renata Straková
vychovatelka - asistentka pedagoga
renata.strakova@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Květen s indiány v ŠD Renata

Celý květen jsme si hráli s indiány. Vyprávěli jsme si o jejich skromném způsobu života v harmonii s přírodou, poznávali jsme jejich kmeny, symboly, lov, rituály. Naučili se indiánské sedmero, a tak se dozvěděli, že už i indiáni měli svá pravidla, která se užívají dodnes. Společně jsme četli z knih o odlišnostech v jejich maskování, bydlení, oblékání. Seznámili jsme se i s jejich způsobem dorozumívání a zkusili si znakovou a obrázkovou řeč. Indiáni nás velmi bavili. Ve skupinách jsme si dali jména kmenů, vyrobili si svůj totem a každý také svou masku z barevných pásek a papírů.

Jaro v ŠD Renata

Duben jsme zahájili svátkem ptactva, vyrobili si závěsné ptáčky a potěšili s nimi u zápisu budoucí prvňáčky. Společně jsme si četli o zpěvných ptácích, poznávali i další druhy ptactva a povídali si o jejich významu života v přírodě. Na nástěnku u schodiště jsme naaranžovali veselou jarní louku s prvními květinami. Vyzdobili jsme si i okna družiny.

Únor v ŠD Renata

Olympiádě se věnujeme i v tomto měsíci. Baví nás. Z atlasu vlajek světa jsme malovali vlajky zemí, které uvidíme na ZOH, ale naučili jsme se tím i vlajky mnoha jiných států. Vyrobili jsme si medaile, postavili ze židlí stupně vítězů a zahráli si na slavnostní ceremoniál. Našim sportovcům fandíme a průběžně sledujeme jejich úspěchy. Máme pro ně v družině nástěnku, kam si jejich získaná umístění vystavujeme.

Leden v ŠD Renata

V lednu jsme si užívali sněhu, bobovali, stavěli sněhuláky i opevnění pro koulovačky. V atriu školy jsme pozorovali sojky a straky a dali jim do krmítek jablka a semena slunečnice. Zasněžená krmítka s ptáčky jsme si i namalovali a vyzdobili jimi nástěnku schodiště. Z papírových ruliček si děti podle své fantazie nadšeně vyráběly různá zvířata. Začali jsme hezké sportovní téma olympiády, které nás bude provázet až do skončení letošních ZOH. Z četby jsme se dozvěděli nové zajímavosti a poznatky o historii OH, jejich symbolech i aktuality o podobě her současných.

Prosinec v ŠD Renata

Pro očekávanou návštěvu Mikuláše jsme vyzdobili hernu, chodbu i nástěnku schodiště výkresy čertů, andělů a Mikulášů. Každý si je nakreslil tuší, vystřihl a nalepil na modrý podklad velkého formátu. Vznikly tak úžasné koláže, kterým jsme domalovali pozadí zimní krajiny. Děti moc chválím za nápaditost a nadšení, se kterým tvořily. Stejnými motivy pak pomalovaly, na uvítanou mikulášské družiny, tabuli a naučily se vtipnou říkanku. Pokárané děti slíbily polepšení a andělé všechny podarovali čokoládovými adventními kalendáři.

Stránky