Back to top

Zájmové kroužky

Kroužek IT pro první stupeň - je nutné se přihlásit na webu společnosti Veselá věda zde: přihláška

Z důvodů malého zájmu se neotvírá kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 1. - 2. třídu! 

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 3. - 5. třídu začíná v prvním týdnu v říjnu! Podrobné informace k platbě a organizaci kroužku dostanou žáci během příštího týdne. 

Do nabídky jsme přidali IT kroužek pro 1. stupeň, Zdravotní tělesnou výchovu, kroužek Motýlek pro MŠ, Základy programování (2.stupeň). A také velmi žádaný kroužek vaření Kuchtík!!!

Nabídka kroužků na rok 2017/2018.

název kroužku určení čas vedoucí
PONDĚLÍ
Sportovní gymnastika a hry družina 15:15 - 16:30 M. Maturová
Keramika - OBSAZENO! družina 15:15 - 16:30 T. Škorvánková
Pohybové hrátky - OBSAZENO! 1. - 2. třída 13:30 - 14:30 E. Hartmanová, I. Lamačová
Koumák - logická matematika - OBSAZENO! 4. třída 13:00 - 14:00 M. Pavlatová
Šachy, deskové hry neomezeno 13:45 - 15:10 R. Jančo
Basketbal 2. - 5. třída 13:30 - 14:30 BK Lynx Liberec
Školní časopis neomezeno 13:45 - 14:45 J. Hříbal
Příprava na SŠ - matematika 9.B 14:00 - 15:00 D. Chlumská
Příprava na SŠ - matematika 9.A 14:00 - 15:00 L. Vondrušková
Judo 1. stupeň 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller
ÚTERÝ
Flétna družina 15:15 - 16:30 M. Pourová
Keramika - OBSAZENO! 1. stupeň 14:00 - 16:00 J. Drbohlavová
Papoušek - výtvarné dílny 3. - 5. třída 13:00 - 14:30 R. Pourová
Netradiční hry 5. - 8. třída 13:45 - 15:10 M. Mikuš
Příprava na ŠŠ - Český jazyk 9. A 13:45 - 15:45 M. Šulcová
Příprava na SŠ - Český jazyk 9. B 14:00 - 15:00 D. Adámková
TYK TAK - MINI 1. - 2. třída 14:00 - 15:30 V. Drábková
TYK TAK - DVK 2. - 5. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková
TYK TAK - JVK 6. - 9. třída 17:00 - 18:30 V. Drábková
TYK TAK - CHEERS neomezeno 15:00 - 16:00 V. Drábková, K. Vraštilová
IT kroužek 1. stupeň 14:00 - 14:45 přihlášky na veselaveda.cz
STŘEDA
Šikula - výtvarné dílny - OBSAZENO! 2. třída 15:15 - 16:45 R. Straková
Čtenářský klub 3. - 5. třída 14:00 - 15:00 J. Drbohlavová
English Reading Club 7. - 8. třída 14:00 - 14:45 D. Chlumská
Logopedický kroužek - OBSAZENO! 1. - 3. třída 15:30 - 17:00 M. Schröterová
Hejného matematika 6. - 7. třída 14:00 - 15:00 M. Chlumská
Paletka 3. - 4. třída 14:00 - 15:00 M. Faitová
Divadelní kroužek  1. stupeň 13:00 - 14:00 T. Kodymová Pavlů
Zdravotní tělesná výchova - NEOTEVŘENO 2. - 5. třída 13:00 - 14:15 M. Valášková
Motýlek (pro MŠ) 14:00 - 15:30 M. Valášková
Věda nás baví neomezeno 15:00 - 16:00 přihlášky na www.vedanasbavi.cz
Judo 1. stupeň 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller
Angličtina s rodilým mluvčím 1. - 2. třída 14:00 - 14:45 ZRUŠEN!!!
Angličtina s rodilým mluvčím 3. - 5. třída 13:00 - 13:45  
ČTVRTEK
Míčové hry  -  OBSAZENO! 4. - 5. třída 12:30 - 13:30 R. Blažková
Míčové hry  - OBSAZENO! 2. - 3. třída 14:00 - 15:00 R. Blažková
Hejného matematika 4. - 5. třída 13:00 - 14:00 M. Chlumská
Logické úlohy 7. třída 14:00 - 14:45 D. Chlumská
Kuchtík - OBSAZENO! 2. - 4. třída 15:15 - 16:45 R. Straková
Divadelní kroužek - ZMĚNA! 1. stupeň  přesun na středu
Judo 1. třída 14:00 - 15:00 Sakura judo - T. Müller
HESU - Sportovní akademie 1. - 2. třída 15:00 - 16:00 HESU - A. Hejnová
Zuzany Hejnové 3. - 5. třída 16:00 - 17:00 HESU - A. Hejnová
PÁTEK
Míčové hry 2. stupeň 13:45 - 15:10 R. Jančo
TYK TAK - MINI 1. - 2. třída 14:00 - 15:30 V. Drábková
TYK TAK - DVK 2. - 5. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková
TYK TAK - JVK 6. - 9. třída 17:00 - 18:30 V. Drábková

Nabídka kroužků bude ještě v průběhu prvního týdne doplněna.

Přihlášky na kroužky se mohou podávat buď písemně (vytiskněte si příhláškový formulář zde: přihláška na zájmový kroužek), nebo emailem na zskrause@volny.cz od středy 6.9.2017.

Případné vyplněné přihlášky předejte třídnímu učiteli. Při naplnění kapacity o přijetí do kroužku rozhoduje pořadí přihlášených.

Kroužky budou otevřeny při minimální naplněnosti deseti žáky.

 

Pokud se na druhé pololetí nic nemění, není třeba se znovu přihlašovat.

Platba kroužků probíhá hotově u vedoucího kroužku (ne třídnímu učiteli) do konce září!

 

Nabídku zájmových kroužků lze pochopitelně měnit. Změny lze provést na záčátku školního roku nebo v jeho pololetí.

Čekáme na vaše podnětné návrhy.

Potom zjistíme zájem o nový kroužek mezi žáky (pozn.: nutný určitý minimální počet zájemců) a zajistíme vedoucího kroužku.

Po splnění těchto podmínek je další kroužek zajištěn.