Back to top

Zájmové kroužky

Kroužek IT pro první stupeň - je nutné se přihlásit na webu společnosti Veselá věda zde: přihláška

Z důvodů malého zájmu se neotvírá kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 1. - 2. třídu! 

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 3. - 5. třídu začíná v prvním týdnu v říjnu! Podrobné informace k platbě a organizaci kroužku dostanou žáci během příštího týdne. 

Do nabídky jsme přidali IT kroužek pro 1. stupeň, Zdravotní tělesnou výchovu, kroužek Motýlek pro MŠ, Základy programování (2.stupeň). A také velmi žádaný kroužek vaření Kuchtík!!!

Nabídka kroužků na rok 2017/2018.

název kroužku určení čas vedoucí cena / pololetí
PONDĚLÍ
Sportovní gymnastika a hry družina 15:15 - 16:30 M. Maturová 300,-Kč
Keramika - OBSAZENO! družina 15:15 - 16:30 T. Škorvánková 450,-Kč
Pohybové hrátky - OBSAZENO! 1. - 2. třída 13:30 - 14:30 E. Hartmanová, I. Lamačová 300,-Kč
Koumák - logická matematika - OBSAZENO! 4. třída 13:00 - 14:00 M. Pavlatová 300,-Kč
Šachy, deskové hry neomezeno 13:45 - 15:10 R. Jančo 300,-Kč
Basketbal 2. - 5. třída 13:30 - 14:30 BK Lynx Liberec 300,-Kč
Školní časopis neomezeno 13:45 - 14:45 J. Hříbal 300,-Kč
Příprava na SŠ - matematika 9.B 14:00 - 15:00 D. Chlumská 300,-Kč
Příprava na SŠ - matematika 9.A 14:00 - 15:00 L. Vondrušková 300,-Kč
Judo 1. stupeň 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller 1500,-Kč
ÚTERÝ
Flétna družina 15:15 - 16:30 M. Pourová 300,-Kč
Keramika - OBSAZENO! 1. stupeň 14:00 - 16:00 J. Drbohlavová 450,-Kč
Papoušek - výtvarné dílny 3. - 5. třída 13:00 - 14:30 R. Pourová 450,-Kč
Netradiční hry 5. - 8. třída 13:45 - 15:10 M. Mikuš 300,-Kč
Příprava na ŠŠ - Český jazyk 9. A 13:45 - 15:45 M. Šulcová 300,-Kč
Příprava na SŠ - Český jazyk 9. B 14:00 - 15:00 D. Adámková 300,-Kč
TYK TAK - MINI 1. - 2. třída 14:00 - 15:30 V. Drábková 1400,-Kč
TYK TAK - DVK 2. - 5. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková 1400,-Kč
TYK TAK - JVK 6. - 9. třída 17:00 - 18:30 V. Drábková 1400,-Kč
TYK TAK - CHEERS neomezeno 15:00 - 16:00 V. Drábková, K. Vraštilová bude upřesněno
IT kroužek 1. stupeň 14:00 - 14:45 přihlášky na veselaveda.cz 1050,-Kč
STŘEDA
Šikula - výtvarné dílny - OBSAZENO! 2. třída 15:15 - 16:45 R. Straková 450,-Kč
Čtenářský klub 3. - 5. třída 14:00 - 15:00 J. Drbohlavová 300,-Kč
English Reading Club 7. - 8. třída 14:00 - 14:45 D. Chlumská 300,-Kč
Logopedický kroužek - OBSAZENO! 1. - 3. třída 15:30 - 17:00 M. Schröterová 300,-Kč
Hejného matematika 6. - 7. třída 14:00 - 15:00 M. Chlumská 300,-Kč
Paletka 3. - 4. třída 14:00 - 15:00 M. Faitová 450,-Kč
Divadelní kroužek  1. stupeň 13:00 - 14:00 T. Kodymová Pavlů 300,-Kč
Zdravotní tělesná výchova 2. - 5. třída 13:00 - 14:15 M. Valášková 300,-Kč
Motýlek (pro MŠ) 14:00 - 15:30 M. Valášková 300,-Kč
Věda nás baví neomezeno 15:00 - 16:00 přihlášky na www.vedanasbavi.cz
Judo 1. stupeň 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller 1500,-Kč
Angličtina s rodilým mluvčím 1. - 2. třída 14:00 - 14:45 ZRUŠEN!!!  
Angličtina s rodilým mluvčím 3. - 5. třída 13:00 - 13:45    
ČTVRTEK
Míčové hry  -  OBSAZENO! 4. - 5. třída 12:30 - 13:30 R. Blažková 300,-Kč
Míčové hry  - OBSAZENO! 2. - 3. třída 14:00 - 15:00 R. Blažková 300,-Kč
Hejného matematika 4. - 5. třída 13:00 - 14:00 M. Chlumská 300,-Kč
Logické úlohy 7. třída 14:00 - 14:45 D. Chlumská 300,-Kč
Kuchtík - OBSAZENO! 2. - 4. třída 15:15 - 16:45 R. Straková 450,-Kč
Divadelní kroužek - ZMĚNA! 1. stupeň  přesun na středu  
Judo 1. třída 14:00 - 15:00 Sakura judo - T. Müller 750,-Kč
HESU - Sportovní akademie 1. - 2. třída 15:00 - 16:00 HESU - A. Hejnová 1450,-Kč
Zuzany Hejnové 3. - 5. třída 16:00 - 17:00 HESU - A. Hejnová 1450,-Kč
PÁTEK
Míčové hry 2. stupeň 13:45 - 15:10 R. Jančo 300,-Kč
TYK TAK - MINI 1. - 2. třída 14:00 - 15:30 V. Drábková 1400,-Kč
TYK TAK - DVK 2. - 5. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková 1400,-Kč
TYK TAK - JVK 6. - 9. třída 17:00 - 18:30 V. Drábková 1400,-Kč

Nabídka kroužků bude ještě v průběhu prvního týdne doplněna.

Přihlášky na kroužky se mohou podávat buď písemně (vytiskněte si příhláškový formulář zde: přihláška na zájmový kroužek), nebo emailem na zskrause@volny.cz od středy 6.9.2017.

Případné vyplněné přihlášky předejte třídnímu učiteli. Při naplnění kapacity o přijetí do kroužku rozhoduje pořadí přihlášených.

Kroužky budou otevřeny při minimální naplněnosti deseti žáky.

 

Pokud se na druhé pololetí nic nemění, není třeba se znovu přihlašovat.

Platba kroužků probíhá hotově u vedoucího kroužku (ne třídnímu učiteli) do konce září!

 

Nabídku zájmových kroužků lze pochopitelně měnit. Změny lze provést na záčátku školního roku nebo v jeho pololetí.

Čekáme na vaše podnětné návrhy.

Potom zjistíme zájem o nový kroužek mezi žáky (pozn.: nutný určitý minimální počet zájemců) a zajistíme vedoucího kroužku.

Po splnění těchto podmínek je další kroužek zajištěn.