Back to top

Hlavní aktuality

 

Výskyt vší ve škole

Vážení rodiče,

na naší škole se opět vyskytly vši. V boji proti těmto parazitům je důležitá jednotnost, důslednost a společný postup. Proto Vás žádáme, abyste o tomto prodlouženém víkendu věnovali vlasům vašich dětí zvýšenou péči.

V § 7 odst. 3 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění je uvedeno: „K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělání povinno zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí…“

Vstup do školy

Vážení rodiče, dospělí,

z důvodu bezpečnosti a ochrany našich dětí vás žádáme, abyste nevstupovali do prostoru šaten a budovy školy ráno při příchodu dětí do školy a po skončení výuky.

Prosíme, počkejte si na děti před školní budovou. Přispějete tím nejen ke zvýšení bezpečnosti ve škole, ale i k větší samostatnosti dětí.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Broumovská, Liberec RSS