Back to top

9. A se rozloučila s učiteli

Dnešní velkou přestávku věnovali žáci 9. A svému rozloučení s učiteli, se základní školou. Zařadili do něj krásný proslov, poděkování s dárkem všem vyučujícím a video s mnoha fotkami zachycujícími všechny školní roky. Děkujeme!

Na poslední fotce ještě objevíte našeho skvělého rytíře!