Back to top

9.část úkolů 11.-15.5.2020 - 4.B

Milé děti,

posílám další část úkolů na tento týden.

Český jazyk - pracovní sešit str. 24 - SLOVESA. Na e-maily posílám list, kde si zopakujete vše, co už víte o slovesech.Cvičení 1,2,3 si napište do cvičného sešitu. V modrém sešitě pracujte na str. 34.

Matematika - pracovní sešit str. 22 - PRÁCE S DATY, geometrie str. 43 - SOUMĚRNÉ ÚTVARY, minutovky str. 31.

Přírodověda - str. 54 - ROSTLINY V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ. Udělej si výpisky a ke každému druhu zeleniny si nakresli obrázek.

V úterý a ve čtvrtek v 9 hodin se uvidíme v online hodině, budeme procvičovat matematiku a český jazyk.