Back to top

Časopis roku 2018

Dnes vyrazila čast redakční rady do Prahy na slavnostní vyhlášení soutěže Časopis roku. Součástí vyhlášení byly různé semináře, dílny a workshopy, kde se žáci zdokonalovali ve svých dovednostech. Semináře se jim moc líbily. Nejvíce oceňovali hlasový seminář, ve kterém se učili sebeprezentaci. Celý den byl zakončen i příjemnou zprávou. NÁŠ ČASOPIS vyhrál 3. místo ve své kategorii a zároveň byl oceněn za svoji titulku. Všem členům redakční rady gratulujeme a děkujeme také všem, kteří se na časopisu podílejí.