Back to top

Červen v ŠD 3.oddělení

Den dětí - soutěžíme za ceny

Den otců - malovaný portrét pro mého tátu

Zábavné odpoledne - návštěva Dětského koutku v Lidových sadech

Léto - výroba korkových lodiček

Výlet - k potoku u Lesního koupaliště - pouštění našich loděk

Zmrzlinové osvěžení - procházka na terasu cukrárny pro "kopečkovou"

Emoce vzpomínek - kreslené obrázky ve společný plakát z pobytu v Motyčkovic klice - dárek pro Věrku a Matěje

Rozloučení se školním rokem - návštěva Nisaparku Vratislavice