Back to top

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

V souvislosti s metodikou MŠMT a hygienickými opatřeními vydáváme dodatek školního řádu pro období trvání těchto omezení.

Žádáme všechny rodiče žáků, kteří od 25. 5. nastoupí do školy, aby se s tímto dokumentem seznámili.

Dodatek školního řádu