Back to top

Informace k provozu školní jídelny od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

od středy 18. listopadu bude také opětovně fungovat školní jídelna. Po dohodně s dodavatelem jídel se bude denně vydávat jedno jídlo, výběr ze dvou jídel plánujeme po dalším rozmělnění opatření. Vedle žáků 1. a 2. tříd mohou na obědy ve vymezeném čase (viz níže) docházet také žáci, kteří jsou nadále doma na distanční výuce. Dle nařízení ministerstva mají nárok sníst si oběd ve školní jídelně pouze žáci 1. a 2. tříd, žáci na distanční výuce si musí jídlo ve svých jídlonosičích odnést domů.

  • Všichni žáci 1. a 2. tříd mají obědy od středy 18. listopadu přihlášené.
  • Všichni žáci od 3. do 9. ročníku mají obědy odhlášené, v případě zájmu o oběd je nutné jej opětovně přihlásit v aplikaci Strava.cz. Nejzazším termínem pro přihlášení obědu na středu 18. listopadu je pondělí 16. listopadu v 10:00 hodin. Oběd na každý další den je nutné přihlásit nejpozději jeden den předem do 12:00 hodin.
  • Jídelní lístek bude k nahlédnutí v aplikaci Strava.cz.

 

Obědy se budou vydávat dle následujícího harmonogramu:

  • Žáci 1. a 2. tříd budou mít dle upřesněného harmonogramu rezervovanou jídelnu mezi 11:30 a 12:30.
  • Žáci, kteří zůstávají doma na distanční výuce, mají pro vyzvedávání obědů do vlastních jídlonosičů rezervovaný čas 12:30 – 13:30 hod.
  • Vstup pro žáky na distanční výuce je zadním vchodem (od školky, přes rampu), kde bude výdejové okénko.
  • Pokud potřebujete koupit obědy v hotovosti, kancelář školní jídelny bude otevřena v pondělí 16.11. od 8-10 hod.
  • Prosíme o dodržování rozestupů při čekání na výdej.