Back to top

Mezinárodní projekty Erasmus+

V roce 2017 získala naše škola grant na dva dvouleté projekty Erasmus+.

Jeden je zaměřen na vzdělávání učitelů, druhý na výjezdy žáků do partnerských zemí.

První projekt, klíčová aktivita 1, nese název „Učme pro budoucnost“ a je zaměřen na vzdělávání učitelů cizích jazyků. V průběhu projektu se čtyři vybraní učitelé zúčastní jazykových a metodických kurzů ve Velké Británii, Německu, Rakousku a na Maltě.

Druhý projekt, klíčová aktivita 2, se jmenuje „Keep fit and be healthy“. Tento projekt umožní žákům šestých, sedmých a osmých ročníků a učitelům naší školy vycestovat na partnerské schůzky do zahraničí, poznat způsob života vrstevníků, porovnat úroveň školských systémů, soutěžit a navázat přátelství. Hlavními tématy projektu jsou sport a volnočasové aktivity.

První projektová schůzka se bude konat na jaře 2018 v Rumunsku ve městě Ramnicu Valcea a druhá na podzim 2018 v Holandsku ve městě Almere. Dvouletý projekt zakončíme partnerskou schůzkou v Liberci. V průběhu partnerských schůzek budou děti bydlet v partnerských rodinách, soutěžit v různých sportovních disciplínách, účastnit se výuky a programu, který partnerská škola připraví, včetně zajímavých výletů. Projektové schůzky budou trvat pět dní a dva dny budou vyhrazené na cestu.  Cestovat budeme pravděpodobně letecky.

V období mezi partnerskými schůzkami budou žáci pracovat na projektových tématech a komunikovat s partnery prostřednictvím portálu eTwinning. Partnerských schůzek se zúčastní 28 dětí, 14 na každou schůzku. Kritériem výběru žáků je aktivní práce na projektu a ochota ubytovat jednoho žáka z partnerské školy v průběhu partnerské schůzky v Liberci. Celý projekt je financován grantem Evropské unie a zajišťován DZS v Praze. Žáci mají vše zdarma. Škola si vyhrazuje právo na kauci 2000,- Kč, která bude po splnění podmínky ubytování v rodině vrácena. Zájemci o účast v tomto projektu se mohou hlásit u paní učitelky Jedličkové.