Back to top

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 30. 11. 2020

Dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se dne 30. 11. vrátí natrvalo do škol všichni žáci prvního stupně ( 1. - 5. třídy) plus žáci devátých tříd.

Pokyn ředitele k organizaci najdete zde: POKYN K 30. 11. 2020

Upravené časy příchodů do školy:

          čas             vchod 1. stupeň (ze zahrady)      hlavní vchod       
7:30 1. třídy 5. třídy
7:35 2. třídy 6. třídy
7:40 3. třídy 7. a 8. třídy
7:45 4. třídy 9. třídy

Prosíme o maximální možnou snahu dodržet výše uvedené časy.

Žáci 6. - 8. tříd zahajují od 30. 11. tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnu).

Tabulka organizace rotační výuky na druhém stupni:

týden prezenčně ve škole     distančně doma
30.11. - 4.12. 6.B, 6.C, 8.A, 8.B 6.A, 7.A, 7.B, 7.C
7.12. - 11.12. 6.A, 7.A, 7.B, 7.C 6.B, 6.C, 8.A, 8.B
14.12. - 18.12. 6.B, 6.C, 8.A, 8.B 6.A, 7.A, 7.B, 7.C

Ve dnech 21. a 22. 12. je ředitelské volno.