Back to top

Nové, nebo ještě nenaplněné kroužky

Seznam volných míst na zájmových kroužcích zde:

Zdravotní tělesná výchova  středa     13:00 - 14:15      2. - 5.třída  Popis: Cílem ZTV je odstranit nebo zmírnit zdravotní oslabení, posílit organismus a vytvořit předpoklady pro všestranný harmonický rozvoj žáka. Hodiny ZTV jsou vhodné pro všechny děti a budou obsahovat různorodá cvičení rovnoměrně zatěžující celý organismus a vyrovnávající případné svalové dysbalance.

Basketbal                              pondělí     13:30 - 14:30    2. - 5. třída

Flétna                                     úterý      15:15 - 16:30      družina

TYK TAK cheers (roztleskávačky)     úterý 15:00 - 16:00 neomezeno

Čtenářský klub                      středa     14:00 - 15:00      3. - 5.třída

Divadelní kroužek                středa     13:00 - 14:00      1. stupeň

Netradiční hry                       úterý      13:45 - 15:15      5. - 8.třída

Počítačový kroužek              úterý      14:00 - 15:00      1. stupeň

 

Podrobnější info na: zskrause@volny.cz