Back to top

Přihlášky na gymnázia

Vážení rodiče,

pokud uvažujete o přihlášce vašeho dítěte na víceleté gymnázium, kontaktujte naši kariérovou poradkyni paní Helenu Janatovou (email helena.janatova@zsbroumovska.cz). Sdělí vám veškeré informace. Termín podání přihlášek na konkrétní gymnázium je do 1. 3. 2019.