Back to top

Rekonstrukce školy

Dne 31. 8. byla stavební firmou dokončena první fáze letošní rekonstrukce školy.

Pro školní provoz byly zpřístupněny 4 místnosti družin včetně sociálních zařízení, jazyková učebna se školní knihovnou, kabinet, sklad, vstupní hala a schodiště.

I když ještě chybí zapojit některá světla a doplnit podhledové desky, tak jsme velice rádi, že se vše stihlo a že jsme první školní den - 2. 9. mohli ve škole přivítat všechny žáky.

Poslední část, tedy hudebna, jedna družina, stará počítačová učebna a schodiště bude zprovozněna koncem listopadu. Tato část je od provozu školy stavebně oddělena. Přesto dbejte v okolí školy i ve škole zvýšené opatrnosti.