Back to top

Školní knihovna

Žádáme všechny žáky, kteří mají vypůjčené knihy ze školní knihovny ještě z loňského roku, aby je neprodleně vrátili. Děkujeme.