Back to top

ŠKOLNÍ KROUŽKY

Práce ve všech školních kroužcích končí v týdnu od 10. - 15. 6.

Výjimkou jsou kroužky školní družiny a kroužek Věda nás baví, které mají poslední hodinu v týdnu od 17. - 21.6.