Back to top

Zahájení školního roku + plán na září 2021

Středa 1. 9. 2021

I. stupeň – vstup vchodem 1. stupně (ze zahrady) 7:30 – 7:45     konec výuky v v 8:35h
II. stupeň – vstup hlavním vchodem 7:30 – 7:45                         konec výuky v 9:30 h

První třídy – sejdeme se u vchodu pro první stupeň (na zahradě) v 7:50 a společně pak s paní učitelkou a rodiči půjdeme v 8 hodin do tříd, kde bude krátké uvítání. Rodiče se pak přesunou do jídelny, kde bude informativní schůzka ohledně školní družiny a kroužků.

Obědy se vydávají od 11:30h.

Školní družina je tento den v provozu od 8:30 - 16:00. Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo čeká na doprovod. Přihlášku do ŠD dostanou žáci 1. 9. ve třídě a vyplněnou prosíme odevzdat do pátku 3. 9. 2021.

Čtvrtek 2. 9. 2021

První třídy - učí se dvě hodiny - konec v 9:30h (poté školní družina)
I. stupeň - konec v 11:30h – první hodina třídnické práce, potom dle rozvrhu
II. stupeň - konec v 12:25h - první hodina třídnické práce, potom dle rozvrhu

pátek 3. 9. 2021

První třídy - učí se tři hodiny - konec v 10:35h (poté školní družina)
I. i II. stupeň se učí dle rozvrhu.

pondělí 6. 9. 2021

Všichni se učí podle rozvrhu.

Další plánované akce na září:

14. 9. – informativní třídní schůzky pro 1. – 6. třídy – od 16:30
27. 9. – ředitelské volno
28. 9. – státní svátek