Back to top

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2020. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce udělen odklad povinné školní docházky. Dle pokynů MŠMT proběhne zápis pouze online - bez rodičů a dětí, pomocí portálu města jako v minulých letech.

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se uskuteční ve dnech 20. – 23.dubna 2020 osobně, datovou schránkou (3xemn67), poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem, je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné donést tyto doklady: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vytištěnou žádost z internetu, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Žádost vygenerujete na elektronickém portále https://zapisyzs.liberec.cz  od 6. dubna 2020. Vyžaduje se číslo pojištěnce (dítěte), které najdete na kartě zdravotní pojišťovny.

Na tomto portále též najdete průvodce přijímacím řízením a možnost rezervace času k osobnímu podání žádosti. Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením nebude možné žádosti mimo časovou registraci přijímat.

Pro ty z vás, kteří nemají možnost vygenerování žádosti nebo její vytištění, kontaktujte zástupkyni ředitele (733619031) nebo ředitele školy (733619032) pondělí - středa (8-12 hod.) a domluvte si individuální čas.

Kritéria přijetí:

1.    Bydliště dítěte ve spádové oblasti dle vyhlášky Statutárního města Liberec ze dne 27.2.2020

2.    Sourozenec ve škole

3.    Bydliště v Liberci

V případě většího počtu žádostí daného kritéria rozhoduje los.

 

Aktuální spádová vyhláška zde: Spádová vyhláška č.1 / 2020

Rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky, musí doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe v roce 2013.