Back to top

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Výsledky druho kola přijímacího řízení. Seznam přijatých žáků ve druhém kole najdete zde: SEZNAM DRUHÉ KOLO

Od pátku 11. 5. 2018 si můžete v kanceláři školy vyzvedávat rozhodnutí o přijetí / rozhodnutí o odkladu.

Seznam přijatých i odkladových dětí v prvním kole najdete zde: SEZNAM PRVNÍ KOLO

U nevyřízených žádostí pokračuje správní řízení. Čekáme na vyřízení všech žádostí o odklad a zpětvzetí žádostí žáků přijatých na jiné školy.

Děkujeme za trpělivost.