Back to top

Zápis ukrajinských žáků pro školní rok 2022/23

Спеціальний запис до закладів дошкільної освіти(дитячих садків)та початкових шкіл встановлений статутарним містом Ліберець

Термін запису :2 червня 2022       9 - 11, 13:30 - 15:30

Спеціальний запис регулюється Законом про освіту Nо 561/2004 Зб. Та Законом No 67/2022
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей:

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці,яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом.Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
 

Спеціальний запис не стосується інших іноземців, навіть якщо вони є громадянами України.


Організація запису:
1)Заяву про зарахування дитини до школи може подати законний представник відповідно українського права або законний представник відповідно до чеського права.
2)Законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи у навчальному році 2022/2023 дитину,яка перебуває на території Чехії більше ніж 3 місяці і яка на 31.8.2022 року досягла 6-річного віку.
3)Законні представники зобовязані подати такі документи:
а)заяву про зарахування дитини до початкової школи - Завантажити тут: ЗАЯВКА НА ПРИЙМАННЯ
b)документ дитини в якому є віза(якщо документ не подається особисто ,треба надати копію документа,яку буде поміщено у папку)
с)документ,що дає право представляти дитину.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

Termín zápisu: 2. června 2022   9 - 11, 13:30 - 15:30

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Organizace zápisu:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva..

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let.

3.Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - ke stažení zde: ŽÁDOST O PŘIJETÍ

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu),

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.