Back to top

Leden 2018

Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce - 6.-7.ročník

Školního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčasttilo 17 žáků z šestých a sedmých tříd. Po poslechové části, která proběhla 24. 1., postoupili čtyři žáci do pátečního finále. Byli to Tereza Svobodová z 6. A, Anna Zizienová ze 7. B, Miroslav Pluhař ze 7. B a Michal Rejchrt z 6. A. Žáci nejprve představili sebe, svou rodinu, zájmy a případné domácí mazlíčky. Dále měli za úkol popsat vylosovaný obrázek a pohovořit na zadané téma. V závěrečné části porota hodnotila rozhovory ve dvojicích. 

Lyžařský výcvik - nelyžaři - 7.třídy

Žáci sedmých tříd, kteří se neúčastní lyžařského kurzu, budou mít v pondělí a úterý pěší výlet v okolí Liberce.
Sraz: 7:50 u školy
S sebou: vhodné oblečení a obuv, jízdenku MHD

Tito žáci zároveň vypracují referát, který nahradí vzdělávání probíhající na lyžařském kurzu a je součástí hodnocení z tělesné výchovy.
Podrobnosti o referátech zde:  práce pro žáky, kteří nejedou na lyžařský kurz

 

Olympiáda v německém jazyce

Olympiády se zúčastnilo 11 žáků od 7. až 9. třídy. Konkurence byla veliká. Rozhodování těžké.

1. místo: Marija Matčkaljan - 8. A (postup do OK)

2. místo: Kateřina Jersáková - 9. A (postup do OK)

3. místo: Lukáš Veselý - 9. B (postup do OK)

3. místo: Eliška Bernkopfová - 8. A

Ostatním děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

NEVÍDANÝ ÚSPĚCH! OBROVSKÁ GRATULACE MARTINU DVOŘÁKOVI!!!

Včera proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády, jíž se účastnil vítěz našeho školního kola Martin Dvořák. Dosáhl mimořádného úspěchu, když obsadil fantastické 2. místo!!! Vítěz byl lepší jen o 7 bodů.

Martin tak nádherně završil svoji účast v této soutěži z předchozích let, neboť vyhrál u nás ve škole třikrát za sebou!

Stránky