Back to top

Květen 2018

Horolezení - 1.A

Dne 17. 5. absolvovali žáci 1. A poslední lekci na lezecké stěně Šutr. Na komínech a převisech ukázali, co všechno se za 5 lekcí naučili. Všem dětem se tato aktivita zalíbila a v příštím roce se těší, že v ní budou pokračovat.

Stránky