Back to top

Srpen 2018

Informace školní družiny

Družina: 3. 9. je provoz ŠD od 8:30 do 16:00. Žáci, kteří půjdou 3. 9. do ŠD, musí mít písemný souhlas podepsaný zákonným zástupcem s uvedením času odchodu z družiny a informací, zda žák půjde sám domů nebo s doprovodem.

Zápisní lístky dostanou žáci 3. 9. a vyplněné prosíme odevzdat do středy 5. 9. 2018.