Back to top

Říjen 2019

Halloweenská třídnická hodina - 5.C

Žáci 5. C se rozhodli oslavit pro nás netradiční anglosaský svátek Halloween během ranní třídnické hodiny. Vzali to velmi vážně a po chodbách školy se v pátek pohybovalo 21 různě převlečených bytostí. Během společné snídaně, kdy jsme řešili třídní záležitosti, se podávaly halloweensky stylizované pokrmy a plnily různé aktivity.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům a prarodičům, kteří děti podpořili a pomohli s přípravami.

Sami se můžete podívat na reportážní fotografie ranního programu.

Třídnická snídaně

V pátek se žáci 6. A opět sešli v brzkých ranních hodinách, aby společně posnídali a popovídali si nad tématy, která jsou pro třídu aktuální. Tentokrát jsme se sešli v krásném počtu 23 žáků. Zároveň děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří nám na první i druhou snídani napekli. 

Marionety - 6.A

V rámci pracovních činností si žáci vyzkoušeli vyrobit svoji vlastní loutku. Za výkon a fantazii některých žáků by se nemusel stydět kdejaký loutkoherec či výtvarník. Všem se loutky velmi podařily. Někteří budou svá díla dokončovat až po prázdninách, ale už teď se těšíme na jejich výtvory. Zde malá ochutnávka.

Stránky