Back to top

Da Vinci - červnová vernisáž

Výstava celoroční práce výtvarného kroužku Da Vinci a prací letošní 5. C proběhla v červnu loňského školního roku. Dorazila spousta fanoušků umění, popovídali jsme, pojedli a kochali se obrazy.

Věřím, že se tato akce stane tradicí! :-)

Tereza Kodymová