Back to top

Pasování na čtenáře - 1.A

Naši prvňáci zakončili první třídu ukázkou čtení rodičům a byli rytířem pasováni na čtenáře.

Reportážní fotky najdete přílohou.