Back to top

Přírodopis v terénu

Abychom ještě využili krásného počasí a mohli na chvíli odložit roušky, vydali jsme se s žáky přírodopisného semináře do muzejního arboreta. Žáci zde mohli vidět vzácné jehličnany a i pro Liberec typické rododendrony. Výuka se velmi povedla!