Back to top

Vánoční dílny a rozsvícení vánočního stromu

Podívejte se na fotky z Vánočního setkání.

Věříme, že se vám dílničky i další aktivity líbily, a děkujeme všem návštěvníkům i pomocníkům za vytvoření příjemné vánoční atmosféry.