Back to top

Výroba adventních věnců

Páteční den byl pro prvňáčky výjimečný, nejenže vyráběli adventní věnce, ale také se seznámili s našimi nejstaršími žáky. Žáci devátých ročníků totiž pomáhali našim nejmladším s výrobou. Posuďte sami, jak se jim společná práce vydařila.