Back to top

Hlavní aktuality

 

SBĚR PAPÍRU - celoroční soutěž

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

jako každý rok vyhlašujeme soutěž ve sběru papíru. Cena papíru na světovém trhu opět stoupá, takže vaše třídění a soutěžení přispívá nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také může pomoci rozpočtu školy.

Sběr můžete nosit od 29.9. k šatnám u hlavního vchodu školy, nebo vozit přímo do firmy Kovošrot.

Zahájení školního roku + plán na září 2021

Středa 1. 9. 2021

I. stupeň – vstup vchodem 1. stupně (ze zahrady) 7:30 – 7:45     konec výuky v v 8:35h
II. stupeň – vstup hlavním vchodem 7:30 – 7:45                         konec výuky v 9:30 h

První třídy – sejdeme se u vchodu pro první stupeň (na zahradě) v 7:50 a společně pak s paní učitelkou a rodiči půjdeme v 8 hodin do tříd, kde bude krátké uvítání. Rodiče se pak přesunou do jídelny, kde bude informativní schůzka ohledně školní družiny a kroužků.

Obědy se vydávají od 11:30h.

Školní družina je tento den v provozu od 8:30 - 16:00. Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo čeká na doprovod. Přihlášku do ŠD dostanou žáci 1. 9. ve třídě a vyplněnou prosíme odevzdat do pátku 3. 9. 2021.

Čtvrtek 2. 9. 2021

Informace k provozu školy od 1.9.2021

Vážení rodiče,

níže naleznete pokyn ředitele školy k provozu školy.

Žádám vás o důkladné seznámení a respektování tohoto pokynu. Přispějete tím ke klidnému zahájení školního roku.

Děkuji.

POKYN K PROVOZU ŠKOLY

Také si můžete přečíst vyjádření MŠMT k dezinformacím ve školství.

VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM

ZPRÁVY Z JÍDELNY

Vážení rodiče,

pokud chcete pro své děti obědy hned od prvního školního dne (1. září) je třeba poslat platbu za obědy do 20. 8. 2021.

Pokud to nestihnete, můžete obědy na září zaplatit v hotovosti v kanceláři školní jídelny (vstup od školky), ve dnech 25. - 27.8. a 30.-31.8. vždy mezi 7 - 15 hodinou.

Od druhého školního týdne by měl být opět výběr ze tří jídel.

P. Kotyková - vedoucí jídelny

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Broumovská, Liberec RSS