Back to top

Kariérní poradenství

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020

Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy.

 30. listopadu 2019 - Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem  vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

 
2. – 15. ledna 2020 - Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory, sportovní gymnázia). Přesný termín stanoví ředitel školy.

 
1. března 2020 - Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

 
14. dubna a 15. dubna 2020 - Termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou.

 
16. dubna a 17. dubna 2020 - Termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro víceletá gymnázia.

 
13. a 14. května 2020 - Náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky.

Obecné informace 

Žák může podat až 2 přihlášky na střední školy v prvním kole přijímacího řízení. Žák - uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 1. března 2020, v případě oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.

Základní škola vyplňuje a potvrzuje žákům přihlášky.

K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávání na SŠ je zaveden zápisový lístek.

Zápisový lístek bude žákům vydán spolu s vysvědčením dne 31. 1. 2020.

Nově budou přijímací zkoušky ověřovat znalosti z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tyto přijímací zkoušky budou mít celostátní podobu a budou se konat ve všech středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a sportovních gymnázií. Testováni nebudou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením. Testy bude připravovat společnost Cermat. Ředitel střední školy může stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Pozvánku k řízení obdrží žák nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Podrobnější informace budou poskytovány během třídních schůzek, popřípadě v informačních materiálech, které obdrží žáci na školách.

V 9. ročníku je na naší škole zaveden předmět "Volba povolání", který žákům pomáhá s rozhodováním při výběru střední školy, učí se vyhledávat všechny informace o studijních oborech a poznávat jednotlivá povolání.

Návštěvy

Doporučujeme   navštívit  v  Home  Credit  Areně  Liberec  akci   EDUKA, kde se  prezentuje  většina  středních  škol  z  Liberce  a  okolí  v termínu 10. - 12. 10 2019.

Dále využít dní otevřených dveří na příslušných školách, popřípadě konzultací s kariérní poradkyní - H. Janatová.

Lze též využít služeb Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Liberci, jehož všechny služby jsou zdarma. Pro 9. ročníky je zajištěna exkurze na toto pracoviště.

 

Důležité odkazy

EDULK.CZ - portál Libereckého kraje, kde najdete informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

(Např.termíny přijímacího řízení, informace o volných místech po 1. kole, náležitosti odvolání, princip zápisového lístku atd.)

INFOABSOLVENT.CZ - vzdělávací nabídka SŠ pro šk. rok 2019/2020

SCIO.CZ - informace k přijímacímu řízení

CERMAT - informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ 2020

KHANOVASKOLA.CZ - výukový systém videí a testů zejména matematika

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 2017/18 - materiál vydaný Krajským úřadem Libereckého kraje

SEZNAMSKOL.EU - portál se seznamem všech středních škol

Portál PROŠKOLY.CZ

WWW.PROSKOLY.CZ

Škola má zakoupenou licenci této společnosti, kde jsou různé testy, kvízy, procvičování apod. Hesla byla žákům ve škole rozdána a přístup mohou využívat i z domova.

Testování žáků

Na naší škole probíhá pravidelné srovnávací testování žáků společností SCIO.

Toto testování je povinné pro 5. a 7. třídy, navíc nabízíme žákům osmých tříd trénink na přijímací zkoušky.

Testy se skládají z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a cizího jazyka.

SCIO - zde najdete kompletní informace o testování.

Ke stažení

ico_excel.gif, 1 kB Přihláška na SŠ

ico_excel.gif, 1 kB Přihláška na sš s talentovou zkouškou

ico_word.gif, 1 kB Žádost o vydání náhradního zápisového lístku