Back to top

1.C

Mgr. Tereza Kodymová Pavlů
třídní učitelka 1.C
tereza.pavlu@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 1. stupeň

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se koná školní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů 2019. Žáci se budou hodnotit ve třech kategoriích. Kategorie 0 - 1. ročník, kategorie 1 - 2. + 3. ročník a kategorie 2 - 4. + 5. ročník. Vítězové všech kategorií postupují na okresní kolo do DDM Větrník v Liberci. 

Ke školnímu kolu je třeba připravit si krátkou báseň či text a dorazit ve čtvrtek ve 12.00 hodin do třídy 1. C.

Reportážní fotky z projektu "Malí ornitologové"

Posláním projektu je přiblížit dětem přírodu okolo nich (v okolí městského sídliště) a živočichy v ní žijící, naučit se přírodu vnímat, všímat si známek života okolo sebe, chovat se ohleduplně a chránit přírodu.
Nejsnadnější pozorovatelnou skupinou živočichů na rušném městském sídlišti jsou ptáci. Nachází se v těsné blízkosti školy a v zimních měsících jdou navíc snadno nalákat na potravu. Celou zimu máme co dělat!

Stránky