Back to top

1.C

Mgr. Tereza Kodymová Pavlů
třídní učitelka 1.C
tereza.pavlu@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Reportážní fotky z projektu "Malí ornitologové"

Posláním projektu je přiblížit dětem přírodu okolo nich (v okolí městského sídliště) a živočichy v ní žijící, naučit se přírodu vnímat, všímat si známek života okolo sebe, chovat se ohleduplně a chránit přírodu.
Nejsnadnější pozorovatelnou skupinou živočichů na rušném městském sídlišti jsou ptáci. Nachází se v těsné blízkosti školy a v zimních měsících jdou navíc snadno nalákat na potravu. Celou zimu máme co dělat!

Vánoční setkání - 11. 12. 2018

Všichni, kdo na akci dorazili, si mohli užít: tvořivé dílny, družinový jarmark, stánky s vánočními tradicemi v cizích zemích, divadelní představení pátých tříd, bohaté občerstvení, hudební program v atriu i rozsvícení vánočního stromu. Děkujeme všem za účast a přejeme krásné Vánoce!

Projektový den k výročí republiky

V pátek 26. 10. jsme si připomněli stoleté výročí založení samostatného Československa.

Žáci na prvním stupni vyráběli ozdoby v barvě trikolory a lipové lístky, které pak zavěsili na naši lípu.

Žáci druhého stupně vypracovávali plakáty k významným letopočtům končícím "osmičkou". 1348, 1848, 1918 a 1968.

V rámci projektového dne jsme si pustili státní hymnu a přišli oblečeni v národních barvách.

 

Stránky