Back to top

7. B

Mgr. Kateřina Kočová
třídní učitelka 7.B, vyučující Aj, Čj
katerina.kocova@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Flétna

Vítám mladé hudebníky!

První hodina flétny 19. 9. !!! 

Hodina bude probíhat v učebně Hv 2. stupně. Družinové děti si vyzvednu v oddělení družiny. 

S sebou: flétnu, notový sešit

DOPORUČUJI:

flétna pro začátečníky typ Yamaha YRS 24 B

Už se na vás moc těším! MP

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím.

Z důvodu malého zájmu se neotvírá kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 1. - 2. třídu.

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 3. - 5. třídu začíná v prvním týdnu v říjnu! Podrobné unformace o platbě a organizaci kroužku dostanou žáci v průběhu příštího týdne. 

Stránky