Back to top

7. C

Ing. Dana Chlumská
třídní učitelka 7.C, vyučující M, Aj
dana.chlumska@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Vánoční šachový turnaj pro děti a mládež 2019

V sobotu 21. 12. 2019 se uskutečnil na naší základní škole vánoční šachový turnaj. Turnaj pořádala ZŠ ve spolupráci s šachovým oddílem TJ Desko Liberec. Letos si přijelo zahrát celkem 87 šachistů. Turnaj měl i zahraniční účast v podobě 14 hráčů z Polska. Šachové souboje probíhaly podle výkonnosti šachistů ve čtyřech ligách. Děti z Broumovské na medaile nakonec nedosáhly. V mezinárodní konkurenci obsadily několik šestých míst, sedmé místo, osmé místo a další.

Blahopřejeme, šachu zdar a příští rok na viděnou!

Kroužek volejbalové přípravky

Pravděpodobně poprvé v historii se nám povedlo otevřít kroužek volejbalové přípravky. Ten je určen pro žáky 3. - 5. tříd a v současné chvíli jej navštěvuje 11 dětí.

Kroužek si vymyslela a vede naše bývalá žákyně Verča Burianová ve spolupráci s trenérem Dukly Liberec panem Michalem Smolkou. Tímto také děkujeme Dukle, že se do zajištění kroužku zapojili, že nám půjčují perfektní míče a že nám pomáhají.

V rámci kroužku si děti hrají s míčem, trénují házení a chytání a zlehka si začínají zvykat na síť.

 

Oslava 17. listopadu

Hned první pondělí po 17. listopadu uspořádal školní parlament připomínkovou akci k tomuto významnému jubileu. Vše začalo poslechem písně Modlitba pro Martu ve školním rozhlasu, následovalo krátké informační okénko o 17. listopadu a vše bylo zakončeno společným setkáním ve školní tělocvičně, kde si všichni z 5. až 9. tříd zacinkali klíči.

Děkuji všem, že si připomněli 30 let svobody a také zástupcům školního parlamentu, kteří se v této akci nemálo přičinili. 

K. Zrůstová

Stránky