Back to top

Školní kolo zeměpisné olympiády

Datum a čas: 
Čtvrtek, 31. Leden 2019 - 9:30

Vybraní žáci ze 6. až 9. tříd se zúčastní školního kola zeměpisné olympiády.

31. 1. v 8:40 v učebně chemie. Olympiáda bude trvat cca 2 vyučovací hodiny.

S sebou nezapomeň atlas!

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do okresního kola.