Back to top

Ing. Vladislava Plochová

Ing. Vladislava Plochová
vyučující Ch, výchovná poradkyně
vychovnaporadkyne@email.cz

Obsah uživatele

Nanosvět iQLANDIA - 9.A,B

14. května se vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili semináře v iQLANDII na velmi aktuální téma týkající se základních informací o nanomateriálech. Hlavní část programu byla vedena praktickými úlohami ve zdejší laboratoři, po které následovala prohlídka expozice. Liberec je pro vývoj a výrobu novinek využívajících nanočástice jedním z předních center nejen v ČR, ale i ve světě. Nový pavilon TUL, kde probíhá další výzkum, je na vysoké úrovni stejně jako např. firma Elmarco, která uvedla tyto materiály do praxe.

Přípravné testy "Proškoly" - 9.ročník

Zkušební testy z matematiky a českého jazyka jsou uzavřené, můžete si ve svém profilu prohlédnout výsledky. Stejné testy jsou znovu spuštěny - aktivovány, takže si je můžete ještě jednou vyzkoušet. Přístupové údaje máte u sebe a test se spouští on-line, tudíž i z domova. Vyučujících se můžete na hodinách či na kroužku zeptat na případné nejasnosti ve vašich chybných odpovědích.

Nanosvět, iQLANDIA - 9.A,B

Datum a čas: 
Pondělí, 14. Květen 2018 - 8:30

25 žáků 9. ročníku se zúčastní Vzdělávacího modulu pro žáky libereckých škol s tématem Nanosvět, který bude obsahovat: vlastnosti a využití nanomateriálů v praxi; základní vlastnosti nanomateriálů a nanotechnologií, propojujících poznatky fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství, základní pojmy, historii i nejmodernější poznatky, laboratorní i průmyslové metody výroby polymerních nanovláken atd.