Back to top

Mgr. Jakub Hříbal

Mgr. Jakub Hříbal
třídní učitel 6.C, vyučující Ov, Nj, metodik prevence
jakub.hribal@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Kurz Hodnoty a já - 8.A

Malebné město Hořice se stalo na tři dny naši třídu místem zážitkového programu na téma Hodnoty a já. Během prvního dne programu žáci v jednotlivých zákoutí města přemýšleli a pracovali nejen s vlastními hodnotami, ale zároveň zjišťovali, co je důležité pro druhé, občany Hořic, jak vnímají jednotlivé hodnoty a za které by byli ochotni bojovat, aby je v životě neztratili. Plni inspirace od občanů Hořic se pak diskutujíce nad tím co vyzvěděli, vydali do nedaleké obce Dachova, kde byli ubytováni.

Stránky