Back to top

Mgr. Jana Krauseová

Mgr. Jana Krauseová
zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
jana.krauseova@zsbroumovska.cz, 733619031

Obsah uživatele

Třídní schůzky

Datum a čas: 
Úterý, 12. Duben 2022 - 0:00

Vážení rodiče, zveme vás do školy na třídní schůzky.

1. stupeň od 16:30h

2. stupeň od 17:00h

Třídní schůzky jsou plánovány běžnou formou, tedy úvod třídního učitele s následnou možností navštívit vyučující konkrétních předmětů v kabinetu. Mělo by se jednat o informativní jednání. V případě, že je nutné delší jednání z důvodu závažnosti, je třeba si s vyučujícím na této schůzce domluvit termín osobního jednání.

Informace o sběrné škole - 4. - 10. 1. 2021

Z rozhodnutí hejtmana je pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v bezpečnostních složkách, zdravotních službách, sociálních službách apod., po dobu nouzového stavu určena Základní škola, ul. 5. května, jako škola pro výkon péče o děti do věku 13 let.

Kontakt: info@zs5kveten.cz – telefon 606 076 420.

Neplatí pro žáky 1. a 2. tříd, kteří se vzdělávají prezenčně.

Organizace prvního týdne

úterý 1.9.2020

První třídy - sejdeme se před školou u vchodu pro první stupeň (na zahradě) a společně pak s paní učitelkou a rodiči půjdeme v 7:55h do tříd, kde bude krátké uvítání. Rodiče se pak přesunou do jídelny, kde bude informativní schůzka ohledně školní družiny a kroužků. Zdvořile žádáme rodiče, aby měli roušky.

Prosíme rodiče o zvážení počtu dospělých, kteří budou doprovázet prvňáčka v jeho první den školy. Maximální počet jsou dvě dospělé osoby.

I. stupeň - konec v 8:35h

II. stupeň - konec v 9:30 h 

Obědy se vydávají od 11:30h.

Školní družina je tento den v provozu od 8:30 - 16:00. Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo čeká na doprovod. Přihlášku do ŠD dostanou žáci 1.9. ve třídě a vyplněou prosíme odevzdat do čtvrtka 3.9.2020.

Zahájení nového školního roku.

Vážení rodiče, vážení žáci,

zanedlouho začne nový školní rok 2020/21. Doufáme, že bude lepší a klidnější než ten předchozí. MŠMT vydalo manuál, který slouží jako pomůcka při organizaci výuky a pro zajištění bezpečnosti žáků ve škole s ohledem na COVID 19. Připravujeme vš k hladkému zahájení nového školního roku.

Podrobné informace o prvním dnu a o organizaci prvního týdne ve škole zde vyvěsíme ve čtvrtek 27. 8. 2020.

 

BATERKA

Datum a čas: 
Pátek, 17. Leden 2020 - 18:00 - 20:00

 

 „DO ŠKOLY PO ŠKOLE aneb DO ŠKOLY S BATERKOU“

V PÁTEK 17. 1. 2020 od 18:00h do 20:00h

Zveme „ druháky a třeťáky“ na zábavnou hru ve skupinách po noční škole.

BATERKU S SEBOU!!!

Sraz bude v 18:00h před vchodem pro I. stupeň a po skončení si rodiče děti vyzvednou ve 20:00h tamtéž.

Třídní schůzky

Datum a čas: 
Úterý, 16. Duben 2019 - 16:30

Třídní schůzky

V úterý 16. 4. se konají třídní schůzky.

1. stupeň od 16:30
2. stupeň od 17:00

Srdečně zveme všechny rodiče.

Stránky