Back to top

Mgr. Klára Zrůstová

Mgr. Klára Zrůstová
třídní učitelka 8.A, vyučující Př, D, Tv
klara.zrustova@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Knihovna 6. A

V pátek 22. 9. navštívíme KVK v Liberci. Odchod v 7:50 od školy ( tašku ať si děti dají předtím do skřínky), návrat během 3. vyučovací hodiny. Do školy učení na 4. - 6. vyučovací hodinu. S sebou: 2 lístky na MHD, nebo městskou kartu. 

 

Těším se na všechny.

 

K. Zrůstová

Přírodovědný seminář

Požadavky na závěrečnou práci:

1. Titulní stranu

a)název práce ( název zpracovaného úkolu)

b)příjmení a jméno, název předmětu, třída, , název školy, školní rok

2. Na dalších listech:

a)Stanovený cíl úkolu, pomůcky.

b)Stručný popis postupu práce (napiš, jaký byl tvůj skutečný postup).

c)Vypracování. Výsledky je možné zpracovat do tabulek a grafů.

d)Vhodné jsou i nákresy a fotografie.

e)Stručný závěr.

f)Zdroje informací

ústní sdělení – jméno a poznámka ústní sdělení

Stránky