Back to top

Mgr. Klára Zrůstová

Mgr. Klára Zrůstová
třídní učitelka 9.A, vyučující Př, D, Tv
klara.zrustova@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Biologická olympiáda

Datum a čas: 
Pátek, 17. Leden 2020 - 8:00

V pátek 17. 1. bude uspořádána biologická olympiáda.

Zájemci mohou prostudovat texty na stránkách Biologické olympiády- https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11830-aktualni-rocnik/r-12159-st...

Jedná se o následující materiály: 

54. Bio - Studijní text (C,D)
54. Bio - Studijní text 2 ke komiksům (C,D)
54. Bio - Komiksy (C,D)
54. Bio - Seznam organizmů (C,D)

 

Exkurze Praha - 8.A

V době adventu absolvovali žáci 8. A také exkurzi do Prahy. Navštívili Planetárium, kde zhlédli program o lidském oku, pak Národní muzeum s programem Pantheon. Užili si také drobné předvánoční nákupy. Reportážní fotky ukazují, jak byl celý den náročný, ale zároveň skvělý. 

Setkání žákovských parlamentů

V pátek 6. 12. se 11 žáků našeho žákovského parlamentu zúčastnilo inspirativního setkání na Krajském úřadu. Toto setkání bylo „BURZOU NÁPADŮ“ zaměřenou na sdílení zkušeností s pořádáním zajímavých projektů a akcí žákovských parlamentů na našich školách. Celkem se setkání účastnilo 10 škol z Liberce a okolí. Jednotliví účastníci z řad žáků zde představili, jak funguje žákovský parlament na jiných školách, a inspirovali naše žáky velkým množstvím nápadů.

Prohlédněte si reportážní fotografie a fanděte v činnosti našemu školnímu parlamentu.

Technicko-medicínský workshop TUL

Ve středu 4. 12. se žáci z 8. A zúčastnili technicko-medicínského workshopu na Technické univerzitě v Liberci. Program byl zaměřen přírodovědně, na propojení medicíny, biologie a techniky a týkal se srdce. Žáci se během dopoledne dozvěděli mnoho o srdci jako orgánu, vyzkoušeli si prakticky první pomoc a nakonec si za pomoci vysokoškolských studentů vyzkoušeli práci biomedicínského technika, když na počítači naprogramovali činnost srdce a vytvořili tak křivku, jakou můžeme vidět na EKG.

Můžete si prohlédnout reportážní fotky z akce.

 

Stránky