Back to top

Mgr. Klára Zrůstová

Mgr. Klára Zrůstová
třídní učitelka 9.A, vyučující Př, D, Tv
klara.zrustova@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Ukliďme Ještěd - 7.A,B, 8.A,B

Datum a čas: 
Pátek, 20. Září 2019 - 8:00

"Zelený Ještěď" aneb na pomoc přírodě v okolí sjezdovek:

Každý dostane rukavice a pytel na odpadky. Následně vyjedeme lanovou dráhou Skalka nahoru a poté následuje úklid při sestupu sjezdovkami dolů.

Sraz v 8:15 na konečné tramvaje ( zastávka Horní Hanychov).

Konec akce asi ve 12:30, kdy se podává oběd zdarma.

 

Soutěž ZOORiskuj- výsledky

 

Ve čtvrtek 21. 3. se 15 žáků sedmých tříd účastnilo soutěže v ZOO Liberec - ZOORISKUJ. V celkové konkurenci 87 týmů dopadla nejlépe děvčata ze 7. A, Eva, Terka a Monika, které se umístily na 60. místě. Následnou návštěvu ZOO si potom užili všichni účastníci soutěže.

 

Velmi gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Oslava k svátku učitelů

Ve čtvrtek 28. 3. zástupci školního parlamentu předali učitelům, kteří slavili v tento den svůj svátek, vlastnoručně napečené muffiny a zákusky. Společné pečení, které proběhlo ve středu odpoledne, utužilo vzájemnou sounáležitost všech zástupců třídních parlamentů a byla to moc fajn společná akce. Učitelům tím žáci udělali radost.

Preventivní program "Počítač, dobrý sluha, nehodný pán"

Datum a čas: 
Pátek, 12. Duben 2019 - 10:45

Náhradní termín programu 

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než znají z klasické výuky. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude také pro dotazy, které děti během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA. 

Stránky