Back to top

Mgr. Klára Zrůstová

Mgr. Klára Zrůstová
třídní učitelka 9.A, vyučující Př, D, Tv
klara.zrustova@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Dubák 2018

Ve středu 21. 11. se naše dvě žákyně zúčastnily velké přírodovědné soutěže sedmáků Libereckého kraje, Dubák přírodovědec, letos na téma Ptáci lesů, vod, luk, polí a měst.

Celkem se účastnilo 33 žáků. Všichni prokázali velké znalosti o životě jednotlivých ptačích druhů, poznávali jednotlivé ptačí druhy nejen podle vzhledu, ale i podle peříček a podle hlasů.

Gratulovat můžeme Markétě ze 7. A, která obsadila 22. místo a Anetě ze 7. B, za 30. místo.

Děkujeme za účast!

Stránky